услуги

Какво правим най-добре

 

 

Си Трейд 2012 ЕООД

Услуги

Професионалнит услуги, които предлагаме са насочени към траиния растеж на Вашия бизнес. През годините изградихме трайни взаимоотношения със специалисти в редица области, което гарантира общия ни успех.

Маркетингови проучвания

Проучваме пазара в Българя по зададени от Вас критерии за стоки, материали, продукти и суровини, които Ви интересуват. 

Планиране и прогнозиране

Ние ще изготвим внимателно Вашия бизнес и финансов план и прогнозни отчети, отчитайки спецификите на Вашия бизнес , както и на бизнес средата в България.

Бизнес консултации

Можете да обсъдите детайлно Вашите бизнес планове с нашите финансови експерти , да вземете мнение, както и да доразвиете идеите си.

Търговско посредничество

С нашето съдействие можете да реализирате Вашите търговски сделки , съгласно Вашите критерии, и да гарантирате спазването на Вашите търговски и икономически интереси.

Си трейд 2012 ЕООД

Опит. Професионализъм. Отдаденост.

Проучване и анализ

Проучваме пазара в Българя по зададени от Вас критерии за стоки ,материали, продукти и суровини, които Ви интересуват. Изготвяме детайлни анализи и пазарни оценки и ценови класации на нужните стоки за Вашия бизнес, за които се интересувате на Българския пазар , по региони и типове. Ние ще намерим за Вас в България всеки продукт, който Ви интересува.

Бизнес консултации

Можете да обсъдите детайлно Вашите бизнес планове с нашите финансови експерти, да вземете мнение, както и да доразвиете идеите си. Винаги е добре да имате експертно мнение и да огледате от всички страни идейте си, преди да преминете към реализирането им . Конкуретно предимство е да можете да предвидите рисковете пред вашия бизнес.

Планиране и прогнозиране

Ако обмисляте да инвестирате в България, да основете нова компания в страната или да разширите своя бизнес и да кандидатсвате за финансиране , ние ще изготвим внимателно Вашия бизнес и финансов план и прогнозни отчети, отчитайки спецификите на Вашия бизнес , както и на бизнес средата в България.
Изготвяме планове и отчети за кандидатсване за бизнес кредити , субсидиране и финансиране.

+

Търговско посредничество

Извършваме търговско посредничество между български и чуждестранни фирми. С нашето съдействие можете да реализирате Вашите търговски сделки , съгласно Вашите критерии, и да гарантирате спазването на Вашите търговски и икономически интереси.
Чрез нас можете да откриете търсените от Вас подходящи и проверени партньори, с добра търговска репутация на българския и гръцкия пазар.

Свържете се с нас

София 1000,

Ул. Г.С.Раковски 157А, ет.1

+359 2  980 01 62

info@sitrade2012.com