«ΣΙ ΤΡΕΪΝΤ 2012» ΕΟΟΔ

ΓΙΑ ΜΑΣ

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ.
ΑΦΟΣΙΩΣΗ.

01. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επιχείρησή μας βασίζεται στη στρατηγική «Η ανάπτυξη των πελατών μας = Η ανάπτυξη της εταιρείας μας»

02. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ

Με την πάροδο του χρόνου καθοδηγούμενοι από το ρητό: «Ο επαγγελματισμός είναι η εγγύηση για την επιτυχία», αναπτύξαμε μόνιμες σχέσεις με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας.

03. ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Είμαστε αφοσιωμένοι 100 τοις εκατό σε κάθε έργο και σέ κάθε μας πελάτη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο με επιτυχία υπερασπίζουμε τη στρατηγική και τον επαγγελματισμό μας.

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΑΝΕ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων οχτώ ετών ο οργανισμός μας συνέβαλε στην πραγματοποίηση συναλλαγών στην Βουλγαρία που υπερβαίνουν τις 3000 στους τομείς του εμπορείου, της λογιστικής και των επενδύσεων. 700 είναι οι εγκεκριμένες μας αναφορές και τα επιχειρηματικά μας σχέδια. 2400 είναι οι έρευνες αγοράς, οι οποίες έχουμε εκπονήσει για παραπάνω από 800 κωδικούς προϊόντων στην Βουλγαρία και τις οποίες αναφέραμε στους πελάτες μας.
Δημιουργήσαμε ενεργό δίκτυο συνεργατών σε 5 χώρες στα Βαλκάνια. Σταθεροί μας πελάτες είναι ανώνυμες εταιρείες από την Ελλάδα που έχουν συμφέροντα σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

έρευνα μάρκετινγκ

Εγκεκριμένες αναφορές και επιχειρηματικά σχέδια